Tips
BBQ: visspiesen met mangomosterd
Nieuws
FODMAP dieet

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2013 valt dieetadvisering weer in de basisverzekering. Er wordt 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering vergoed. Bij vergoedingen vanuit de basisverzekering is er sprake van een eigen risico.

Daarnaast hebben de meeste zorgverzekeraars dieetadvisering opgenomen in hun aanvullende pakketten. Kijk hiervoor Uw polis na of neem contact op met Uw zorgverzekeraar.

Als er sprake is van diabetes, COPD of CVRM (=cardio vasculair risico management) vindt vergoeding plaats vanuit de ketenzorg. Meer informatie hierover kunt U vinden op de site van de zorggroep Synchroon: www.synchroon.info.

Het eerste consult duurt meestal 1 uur en hierbij hoort 15 minuten indirecte/uitwerktijd.
Het eerste vervolgconsult duurt meestal 30 minuten.
Daarna volgen er vervolgconsulten van 15 minuten.

Indien deze consulten langer duren wordt de tijd op een kwartier afgerond.

De indirecte/uitwerktijd wordt gebruikt voor o.a. berekening van het dieetadvies, administratie en terugrapportage aan de verwijzende arts.

Betalingsvoorwaarden zijn in praktijk in te zien en indien nodig kunt U deze ontvangen.